Add on này cổng thanh toán Stripe cho phép bạn chấp nhận thẻ tín dụng trực tiếp trên trang web của bạn thông qua tài khoản Stripe.com của bạn. Khách hàng có thể thoanh toán trực tiếp trên website của bạn mà không cần rời khỏi trang web của bạn, kết quả là một trải nghiệm tốt hơn cho người sử dụng, và chuyển đổi thành công hơn cho bạn.

Purchase

Screenshots:

01 Settings API

02 API key

03 Credit Card Info

04 Booking Success

WB Paypal Pro

Accept credit cards directly on your site with PayPal Pro

Add to Cart